Het antwoord van een christen is duidelijk.

– Twee vrienden, de een is een christen, en de andere is de islam, ga naar dezelfde stad. Islam prijst altijd zijn religie, zijn profeet, zijn boek, enzovoort. De christen luistert gewoon.
Even is het pad in twee richtingen verdeeld en bepalen ze niet welk pad ze gaan nemen. Op het kruispunt was een mausoleum en een man kwam voor hem. De christen keert zich onmiddellijk naar het graf en vraagt:
“O goede man, die in het graf slaapt, vertel ons om ons naar de plaats te brengen waar we heen gaan.”
Islam is verbaasd en lacht.
“Man,” zegt hij met een grijns, “de levende man is daar, je vraagt ​​het hem niet, en je vraagt ​​het aan deze dode persoon.
De doden, God weet waar het is? ”
De christen wendt zich tot de islam en zegt:
“Zie, u zegt dat uw profeet de Verlosser is. Maar hij is dood, het graf is bekend waar de botten liggen. Maar Christus belijdt zelfs uw geloof,
Hij leeft en is naar de hemel opgestegen. U zegt dat de weg van onze waarheid, de weg die God leidt, laten we de doden vragen.
En we zeggen,
“Christus is opgestaan ​​uit de dood.” Alleen Hij is de Heer en de ware Verlosser. ‘
“Twee pelgrims.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.