De Almachtige Liefde – Rev. Mesrop Parsamyan VS.

In het licht van de vervolgingen en het lijden van de vroege christenen, Paulus in zijn brief aan de Romeinen vraagt: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Getuigen van Christus door het martelaarschap is verweven met het leven van onze mensen. De geschiedenis van ons volk is pokdalig met ontbering, vervolging en geweld. Door de eeuwen heen, heeft onze natie worstelde om te overleven, en doorheen onze mensen dezelfde vraag gesteld: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus”

Van Avarayr naar de Armeense genocide en zelfs vandaag, is het antwoord, geschreven met het heilige bloed van onze martelaren, is: “Want wij zijn ervan overtuigd dat dood noch leven, noch engelen noch demonen, noch het heden noch de toekomst, noch krachten , hoogte noch diepte, noch iets anders in de hele schepping, in staat zal zijn om ons te scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus, onze Heer. “(Romeinen 8:39)

Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld voor de redding van de mensheid. Inderdaad, er is geen grotere kracht die volkeren en naties transformeert dan onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Zoals de grote historicus Yeghishe vertelt ons: “Gods liefde is sterker dan alle aardse grootheid en maakt de mens zo onverschrokken als de onstoffelijke gastheer van engelen.”

Tijdens de jaren van de genocide op de Armeniërs, waren onze mensen ontworteld en afgeslacht in een met voorbedachten rade misdaad. Ze door vuur en te zwaard, proefde de bittere vruchten van marteling en verdriet. Niettemin, in het midden van afschuwelijke martelingen, bleven ze versterkt door dezelfde goddelijke liefde.

Gedurende de afgelopen honderd jaar, op elke 24 april, we treurden en bood een requiem dienst ter nagedachtenis van degenen die in 1915 omkwamen Nu zullen we de glorieuze feest van onze Heilige Martelaren vieren en onbevreesd te verkondigen: “Niet dood noch leven, noch engelen noch mensen, noch water noch vuur, noch een bittere klap kan ons scheiden van de liefde van God die in ons Christus Jezus, onze Heer! “

Moge de gebeden van alle Armeense martelaren krijgen voor ons de genade van volharding in het geloof en in alle goed werk, heiligheid en zuiverheid van het hart, en apostolische ijver getuigen van Jezus in dit geliefde land, in Armenië en aan de uiteinden van de aarde.

Leave a Reply