Waarom zou u voor de eed moeten vragen? Geestelijke preken

Een jonge man uit het eiland Cyprus, gevangen genomen, werd naar Perzië gevangen en was daar opgesloten. Eerst wisten ouders niet waar hun kind was, en toen hoorden ze dat hij stierf en begon zijn kersttijd te herdenken voor Kerstmis, Pasen en Heilige Poghale. Vier jaar later ontsnapte de jongen uit gevangenschap en keerde hij terug naar zijn ouders. De verraste vader en moeder vroegen hem na de eerste knuffel. ‘Lieve zoon, we hebben gehoord dat jullie zijn gestorven en gebeden voor de vrede van je ziel.’ ‘Wat doe je die dag van de maand’, vroeg de jongen en toen hij van hun gebedstijd leerde, riep hij: ‘Oh, beste ouders, je weet niet wat voor goed je me hebt gedaan. Want in die dagen kwam er een wit roer op, leg de kettingen uit en laat het vallen, zodat niemand het kon zien en de volgende dag was ik weer in de kettingen. ‘ Christenen, bid voor uw dode geliefden, bid voor elke dode christen, want het geeft hem gemoedsrust. Psychologische instructies.

Leave a Reply